Pravne infromacije

Molimo vas da pročitate uslove korištenja internet stranice www.vitapur.rs kao i opšte uslove poslovanja internet prodavnice www.vitapur.rs. Ovi vas uslovi obavezuju od trenutka ulaska na naš portal i važe za sve delove web sajta. Korišćtenjem naše stranice, slažete se da ste upoznati sa svim uslovima i da na njih pristajete. Zadržavamo pravo promene uslova ažuriranjem informacija.

Dopuštamo mogućnost nepravilnosti podataka, slikovnog, zvučnog i tekstualnog materijala u internet prodavnici. Obavezujemo se da će se poslovanje internet prodavnice www.vitapur.rs vršiti u skladu sa važećim zakonima republike Srbije. Objavljene fotografije su simbolične.

Komunikacija izvršena u elektronskom obliku važi kao pismena, odnosno kao ugovor.

Internet prodavnica deluje na području Republike Srbije, ukoliko nije drugačije dogovoreno sa kupcem. Prodavnica je otvorena 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Moguća su određena ograničenja u pristupanju zbog tehničkih i drugih razloga.

Kupovina i prosleđivanje ličnih podataka dozvoljeni su samo pravno i poslovno sposobnim osobama starijim od 15 godina, a ostale osobe moraju imati zakonski važeću saglasnost roditelja ili staratelja.

Mogući sporovi rešavaju se sporazumno, a u suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud u Beogradu.

Sadržaji objavljeni na ovoj adresi vlasništvo su kompanije Vitapur d.o.o. te se mogu koristiti samo u lične i nekomercijalne svrhe. Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima, kompanija Vitapur d.o.o. nositelj je materijalnih autorskih prava na sadržaj (tekstovi, slike i drugo) koji je objavljen na internet stranici www.vitapur.rs. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, objavljivanje, prenošenje ili bilo kakva druga distribucija bilo kojih podataka koji su deo internet stranice www.vitapur.rs, osim u slučaju pismenog odobrenja od strane kompanije Vitapur d.o.o.