Garancija

1) GARANCIJA ZA DUŠEKE VITAPUR-HITEX

Proizvođač daje garanciju na dušek Vitapur-Hitex u trajanju od 10 godina. Ukoliko se uz dušek Vitapur-Hitex ne koristi odgovarajuće podloga (letvice), proizvođač daje garanciju na jezgro u trajanju od 2 godine. Proizvođač daje garanciju na navlaku dušeka Vitapur-Hitex u trajanju od 1 godine.
Odgovarajuća podloga za dušek (letvice), bi trebalo da ima najmanje 24 poprečne letvice (kod dimenzije kreveta dužine 200 cm). Proizvođač je izvršio testiranje dušeka i podloge (letvica), te je utvrđeno da uz adekvatnu podlogu (letvice), dušek ima znatno duži životni vek.
Iz tog razloga, garancija od 10 godina se priznaje isključivo ako je dušek postavljen na odgovarajuću podlogu (letvice).
PREPORUČUJEMO: Za duži vek i bolju funkcionalnost dušeka Vitapur-Hitex, preporučujemo letvice Vitapur-Hitex, jer su razvijane i testirane zajedno sa dušecima, te su prilagođeni jedno drugom.
U slučaju fabričke greške na dušeku isti ćemo popraviti ili zameniti. Rok za rešavanje reklamacije u garantnom roku je 45 dana od datuma prijema reklamacije.
Od datuma kupovine na sva penasta jezgra dušeka Vitapur-Hitex važi 100% garancija.
Zamenom dušeka otklanja se sva šteta koja je posledica greške u materijalu.
Prihvatanjem garancije, započeto vreme garancije se ne prekida i ne započinje novi garantni period.
GARANCIJA SE PRIZNAJE UZ ORIGINALAN RAČUN, KAO DOKAZ O KUPOVINI.

Garancija ne važi:
• u slučaju greške usled neadekvatnog postupanja s proizvodom (preopterećenost, oštećenja prouzrokovana od strane kupca, držanje dušeka u vlažnoj prostoriji, na neodgovarajućoj podlozi)
• za nedostatke koji su posledica habanja
• u slučaju fleka od buđi
• u slučaju da ležaj nije bio korišćen zajedno sa odgovarajućom podlogom (letvicama)
• na dršku za okretanje dušeka
• ukoliko kupac ne priloži original račun i pripadajući garantni list
• u slučaju oštećenja, proizvod pre slanja zaštitite od dodatnih oštećenja i prljanja. Ukoliko proizvod nije zaštićen, proizvođač može da odbije zahtev za zamenu ili popravku
• u slučaju promene originalne boje jezgra dušeka, što je osobina materijala, jer on vremenom požuti, odnosno promeni boju

Pravila za korišćenje i održavanje dušeka
1. Proizvod je zbog lakšeg transporta i maksimalne higijene vakuumski pakovan.
2. Proizvod dobija svoj pravi oblik u roku od 30 minuta nakon uklanjanja ambalaže, ali je neophodno sačekati 24 sata pre nego što se optereti. Poliuretanska pena ima svoj specifičan miris. Preporučujemo da proizvod pre upotrebe dobro provetrite. Miris nakon nekoliko dana nestaje.
3. Dušek je neophodno izvaditi iz ambalaže u roku od 30 dana od preuzimanja.
4. Proizvod je namenjen za korišćenje u zatvorenim prostorijama, u optimalnim klimatskim uslovima, relativne vlažnosti između 40% i 60% i temperaturom preko 18⁰ C. Preporučujemo da prostoriju u kojoj se nalazi dušek redovno provetravate i izlažete svežem vazduhu. Prilikom provetravanja preporučljivo je da dušek bude bez posteljine. Na taj način se izbegava zadržavanje vlage, što onemogućava razvoj buđi. Proizvod nije pogodan za vlažne prostorije. Treba izbegavati tečnost i vlagu na dušeku.
5. U prvih 6 meseci potrebno je okretati položaj dušeka (glava–noge). Preporučljivo je i horizontalno postavljanje dušeka da bi se struktura i punjenje optimalno stabilizovali.
6. Proizvod nije pogodan za vlažne prostorije.
7. Za optimalnu zaštitu dušeka, preporučujemo da koristite zaštitu za dušek i perive čaršave sa lastišem, koje možete naći u ponudi Vitapur-Hitex.

2 ) Na letvice za krevet IDILA, brend Vitapur – Hitex daje garanciju proizvođača od 5 godina

3 ) Za letvice Hitoflex, ali Regular lux, daje se 5 godina garancije, na električne krevete garancija na motor je godinu dana, a na drveni deo 5 godina

4 ) Za svilene pokrivače brend VITAPUR - Hitex pruža garanciju proizvođača od 5 godina

5 ) Za ostale pokrivače iz programa brenda VITAPUR – Hitex, daje se garancija godinu dana

6 ) Jastuci brenda VITAPUR – Hitex imaju garantni rok jednu godinu

7 ) Za posteljinu brend VITAPUR - Hitex pruža garanciju proizvođača za godinu dana

8 ) Garantni rok za posuđe iz linije 3ply je 20 godina (izuzimaju se ručke i poklopac)

9 ) Garantni rok za posuđe iz linije Terra Rosa je 20 godina (izuzimaju se ručke i poklopac)

10 ) Garantni rok za ekspres lonac Thermoflow je 2 godine

11 ) Garantni rok za posuđe iz linije Pour&Cook je 5 godina

12) Garantni rok na naddušeke Hitex je 2 godine (saobraznost)

13 ) Proizvođač garantuje kvalitet i besprekoran proizvod u garantnom roku. Ako se kupac pridržava uputstva i prati sva upozorenja, proizvođač takođe garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi

14 ) Proizvođač garantuje da u toku garantnog perioda o svom trošku ispravi neke nedostatke i kvar proizvoda

15 ) U slučaju greške u proizvodnji, mi ćemo popraviti ili zameniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema zahteva

16 ) Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke u robi

17 ) Garancija važi od dana isporuke pa nadalje

18 ) Garancija važi samo na teritoriji Republike Srbije

19 ) Sa priznavanjem 100% garancije prekida se garantni rok i novi ne može da počne, već se nastavlja prethodno utvrđeni garantni rok     

Nezadovoljstvo proizvodom
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

20) Žalba uvek mora biti data u pismenoj formi. Kupac će snositi posledice za eventualno falsifikovanje fakture ili garantnog lista

21 ) Reklamacija se priznaje  isključivo uz originalan račun koji je izdat od strane prodavca pri kupovini proizvoda 

Ovi garantni uslovi se ne primenjuju:

- U slučaju greške usled nepravilnog rukovanja proizvodom ili promena izazvanih nepažnjom kupca
- Ako kupac ne dostavi kopiju fakture i odgovarajućeg sertifikata garancije

Ovi garantni uslovi se ne primenjuju:

- U slučaju greške usled nepravilnog rukovanja proizvodom ili promena izazvanih nepažnjom kupca
- Ako kupac ne dostavi kopiju fakture i odgovarajućeg sertifikata garancije

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56. Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.