Garancija na Vitapur proizvode

1) 10 godina na dušeke

Proizvođač daje garanciju na jezgro dušeka Vitapur-Hitex u trajanju od 10 godina. Ukoliko se uz dušek Vitapur-Hitex ne koristi odgovarajuća podloga (letvice), proizvođač daje garanciju na jezgro u trajanju od 2 godine. Proizvođač daje garanciju na navlaku dušeka Vitapur-Hitex u trajanju od 2 godine. Odgovarajuća podloga za dušek (letvice), optimalno bi trebalo da ima 24 poprečne letvice. Proizvođač je izvršio testiranje dušeka i podloge (letvica), te je utvrđeno da uz adekvatnu podlogu (letvice), dušek ima znatno duži životni vek. Iz tog razloga, garancija od 10 godina se priznaje isključivo, ako je dušek postavljen na odgovarajuću podlogu (letvice). 

 • Kod dušeka sa džepičastim oprugama, obavezna je upotreba fiksnih letvica.
 • Kod dušeka od pene, obavezna je upotreba fleksibilnih letvica.

Za duži vek i bolju funkcionalnost dušeka Vitapur-Hitex, preporučujemo letvice Vitapur-Hitex, jer su razvijane i testirane zajedno sa dušecima, te su prilagođeni jedno drugom.
Zamenom dušeka, otklanja se sva šteta koja je posledica greške u materijalu.
Prihvatanjem garancije, započeto vreme garancije se ne prekida i ne započinje novi garantni period.

Garancija ne važi:

 • U slučaju da ležaj nije bio korišćen zajedno sa odgovarajućom podlogom (letvicama)
 • U slučaju neadekvatnog postupanja s proizvodom (preopterećenost, držanje dušeka u vlažnoj prostorij i druga oštećenja prouzrokovana od strane kupca)
 • Za nedostatke koji su posledica habanja
 • U slučaju fleka od buđi
 • Na dršku za okretanje dušeka
 • Ukoliko kupac ne priloži original račun i pripadajući garantni list
 • U slučaju promene originalne boje jezgra dušeka (osobina materijala - vremenom požuti, odnosno promeni boju)

Pravila za korišćenje i održavanje dušeka:

 • Proizvod je zbog lakšeg transporta i maksimalne higijene vakuumski pakovan.
 • Proizvod dobija svoj pravi oblik u roku od 30 minuta nakon uklanjanja ambalaže, ali je neophodno sačekati 24 sata pre nego što se optereti. Poliuretanska pena ima svoj specifičan miris. Preporučujemo da proizvod pre upotrebe dobro provetrite. Miris nakon nekoliko dana nestaje.
 • Dušek je neophodno izvaditi iz ambalaže u roku od 30 dana od preuzimanja.
 • Proizvod je namenjen za korišćenje u zatvorenim prostorijama, u optimalnim klimatskim uslovima, relativne vlažnosti između 40% i 60% i temperaturom preko 18⁰ C. Preporučujemo da prostoriju u kojoj se nalazi dušek, redovno provetravate i izlažete svežem vazduhu. Prilikom provetravanja, preporučljivo je da dušek bude bez posteljine. Na taj način se izbegava zadržavanje vlage, što onemogućava razvoj buđi. Proizvod nije pogodan za vlažne prostorije.
 • U prvih 6 meseci, potrebno je okretati položaj dušeka (glava–noge). Preporučljivo je i horizontalno postavljanje dušeka, da bi se struktura i punjenje optimalno stabilizovali. 
 • Za optimalnu zaštitu dušeka, preporučujemo da koristite zaštitu za dušek i perive čaršave sa lastišem, koje možete pronaći u ponudi Vitapura.

2) 1 godina na naddušeke

3) 5 godina na letvice za krevet

4) 5 godina na svilene, 1 godina na ostale pokrivače

5) 1 godina na jastuke

6) 1 godina na posteljine

7) 2 godine na kofere, 5 godina na Carbon liniju

8) 5 godina na posuđe, 7 godina na Pour&Cook liniju

Proizvođač garantuje kvalitet i besprekoran proizvod u garantnom roku. Ako se kupac pridržava uputstva i prati sva upozorenja, proizvođač garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi. 

Proizvođač garantuje, da u toku garantnog perioda, o svom trošku ispravi neke nedostatke i kvar proizvoda. 

U slučaju greške u proizvodnji, mi ćemo popraviti ili zameniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema zahteva

Garancija ne isključuje prava potrošača, koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke u robi. 

Garancija važi od dana isporuke. 

Garancija važi samo na teritoriji Republike Srbije.

Sa priznavanjem 100% garancije, prekida se garantni rok i novi ne može da počne, već se nastavlja prethodno utvrđeni garantni rok.     

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Žalba potrošača uvek mora biti u pismenoj formi. Potrošač će snositi posledice, za eventualno falsifikovanje fakture ili garantnog lista.

Reklamacija se priznaje isključivo uz originalan račun, koji je izdat od strane prodavca pri kupovini proizvoda. 

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56. Zakona o zaštiti potrošača, koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.