Garancija na Vitapur proizvode

1) 10 godina na dušeke

GARANCIJA NA »VITAPUR – HITEX« DUŠEKE

 Proizvođač: AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija

Prodavac za Srbiju:  »Vitapur« d.o.o. Beograd

 

Prodavac za sve »Vitapur-Hitex« dušeke od pene, lateksa, hibridne dušeke i dušeke sa džepičastim oprugama  obezbeđuje ukupno 10 godina garancije, i to:

 • Vitapur+ garanciju koja podrazumeva zakonsku 2-godišnju garanciju, odnosno jemstvo na saobraznost za jezgra dušeka i navlake sa raširenim jemstvom  kao i
 • Vitapur+++ garanciju koja podrazumeva dodatnih 8 godina garancije za sva jezgra dušeka, pod uslovom da se dušek koristio uz odgovarajuće letvice jer odgovarajuće letvice utiču na upotrebni vek jezgra dušeka

Odgovarajuće letvice za dušeke od lateksa i pene moraju imati najmanje 24 fleksibilne letvice (na dužini od 200 cm).

Odgovarajuće letvice za džepičasta i hibridna jezgra dušeka su ravne HITEX letvice sa vazdušnom bazom ili bilo koje druge ravne letvice sa vazdušnom bazom.

 

 VITAPUR+ GARANCIJA ILI 2-GODIŠNJE JEMSTVO NA SAOBRAZNOST SA DODATNIM POGODNOSTIMA

U roku od 2 godine od dana isporuke, pod uslovom adekvatne upotrebe, a u slučaju fabričke greške na proizvodu kupac može:

 • zahtevati popravku ili zamenu dušeka identičnim ili uporedivim dušekom ako isti dušek više nije dostupan, ili
 • zahtevati povraćaj novca (100%)

 

Uporedivi dušek je dušek iz iste linije ili dušek koji je njegova nadogradnja.

 Uslov za ostvarivanje Vitapur+ garancije je dostavljanje računa za kupovinu dušeka ili relevantnog dokaza o kupovini dušeka iz kojeg se vidi datum kupovine, odnosno datum primopredaje, fotografija dušeka sa nedostatkom i pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak.

 Prodavac ima pravo da pregleda dušek koji je predmet reklamacije u okviru zakonskog roka za zamenu. Na zahtev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi fotografije i dušeka i letvica za krevet, fotografisane iz više uglova.

 Prodavac će na reklamaciju potrošača odgovoriti u roku od 8 dana od dana njenog prijema. Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana od prijema pismenog obaveštenja kupca da roba ima nedostatak, uz koje se prilažu svi navedeni dokumenti i dokazi. U slučaju sumnje u datum isporuke, datumom isporuke smatra se datum kupovine.

 Vitapur+ garancija ili 2-godišnje jemstvo na saobraznost ne pokriva oštećenja nastala usled pogrešne upotrebe proizvoda.

 

 VITAPUR+++ GARANCIJA ILI PRODUŽENA KOMERCIJALNA GARANCIJA

 Vitapur+++ garancija  počinje da teče dan nakon isteka Vitapur+ garancije ( 2-godišnjeg jemstva na saobraznost) i važi 8 godina, što znači da je ukupan period garancije 10 godina.

 Vitapur+++ garancija u slučaju nedostatka na dušeku, a pod uslovom adekvatne upotrebe, omogućava kupcu pravo na

 • zamenu dušeka sa istim dušekom iz iste linije ili
 • zamenu dušeka uporedivim dušekom, ako isti dušek više nije dostupan

ali se  garancija priznaje u procentima od vrednosti novog dušeka u zavisnosti od broja godina od dana kupovine dušeka, koji je naznačen na računu ili drugom relevantnom dokazu o kupovini dušeka, po sledećoj matrici:

 

Napomena:

 • iznos koji se pokriva garancijom tj. učešće prodavca se uvek računa na fakturisanu cenu sa fiskalnog računa dušeka koji je predmet reklamacije
 • kupac može reklamirani dušek zameniti za dušek istog, višeg ili nižeg cenovnog razreda
 • ako je iznos učešća prodavca u finansiranju kupovine zamenskog dušeka viši od izabranog dušeka za zamenu, kupac nema pravo na povrat razlike u novcu.

Uslov za ostvarivanje Vitapur+++ garancije je dostavljanje računa za kupovinu dušeka ili drugog relevantnog dokaza o kupovini dušeka iz kojeg se vidi datum kupovine, odnosno datum primopredaje, fotografija dušeka sa nedostatkom i pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak.

 Prodavac ima pravo da pregleda dušek koji je predmet garancije u okviru zakonskog roka za rešavanje reklamacije. Na zahtev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi i fotografije dušeka i letvica (postolja) za krevet, fotografisane iz više uglova.

 Rok za zamenu je 60 dana od dana rešenja reklamacije u pozitivnom smislu, odnosno odobrenja prava na Vitapur +++ garanciju.

 VITAPUR+ (SAOBRAZNOST) I VITAPUR+++ GARANCIJA (KOMERCIJALNA GARANCIJA) NE VAŽE

 • u slučaju kvara ili oštećenja usled nepravilnog rukovanja, odnosno korišćenja proizvoda: sila, preopterećenje ili promene koje je prouzrokovao kupac,
 • u slučaju da manja (defekta) koji su rezultat prirodnog habanja nakon nekog perioda upotrebe
 • u slučaju mrlja usled buđi,
 • u slučaju da dušek nije korišćen na odgovarajućoj podlozi,
 • ako kupac ne dostavi kopiju računa ili drugi relevantan dokaz iz kojeg proizlazi datum kupovine ili isporuke dušeka,
 • u slučaju da jezgro dušeka promeni boju (požuti), što je karakteristika materijala jer sa godinama dobija žutu boju

U slučaju kada dolazi do realizacije reklamacije koja podrazumeva povrat reklamiranog dušeka, kupac dušek mora zaštiti od oštećenja i prljavštine. Ako dušek nije zaštićen, prodavac može odbiti zahtev za zamenu ili popravku.

 

VAŽNE NAPOMENE:

Proizvođač je sproveo postupke ispitivanja dušeka i odgovarajućih letvica, što je potvrdilo znatno duži vek trajanja dušeka, pa produžena komercijalna Vitapur+++ garancija važi samo pod uslovom korišćenja odgovarajućih letvica.

 1. Proizvođač i prodavac garantuju kvalitet i besprekornost proizvoda tokom roka odgovornosti za saobraznost i produžene garancije. Ako poštujete  uputstva i pratite upozorenja garantujemo da će proizvod služiti svojoj svrsi.
 2. Produžena garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke proizvoda (saobraznost).
 3. Proizvođač i prodavac garantuju da će u gore navednim rokovima i uslovima otkloniti sve nedostatke na proizvodu o svom trošku pod uslovom adekvante upotrebe.
 4. U slučaju fabričkog oštećenja dušeka, mi ćemo popraviti ili zameniti dušek. Rok za ispravku grešaka je 30 dana od dana prijema reklamacije
 5. Odgovornost za saobraznost kao i produženu garanciju (zajedno »garancija«) važe od dana isporuke tj. primopredaje koja se dokazuje kopijom  računa ili drugim relevantnim dokazom
 6. Reklamacije se podnose  u pisanoj formi putem pošte na adresu Vitapur d.o.o., Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v, 11000 Beograd ili e-mail adresu [email protected]. Prilikom reklamiranja, kupac je dužan da dostavi fotokopiju ili original računa ili drugi relevantan tj. odgovarajući dokaz, kojim se dokazuje datum kupovine odnosno primopredaje ili isporuka dušeke, pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak. Dodatno, na zahtev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi i fotografije dušeka i letvica za krevet, fotografisane iz više uglova. Prodavac ima pravo da pregleda dušek koji je predmet reklamacije u zakonskom roku za rešavanje reklamacije.
 7. Garancija (odgovornost Vitapur+ za saobraznost, Vitapur+++ garancija) važi isključivo na teritoriji Republike Srbije.

UPOZORENJA

Iz higijenskih razloga i u cilju obezbeđivanja optimalnog kvaliteta spavanja, preporučujemo zamenu dušeka svakih 7 godina. Naime, tokom tih 7 godina u snu čovek u proseku izgubi u 800 litara znoja i oko 3,8 kg mrtvih ćelija. Sve to završi u dušeku tokom tih  godina.

 Uz pravilnu upotrebu dušeka, materijali unutar dušeka će ostati nepromenjeni. Ali, kao rezultat korišćenja dušeka, debljina i čvrstoća se mogu smanjiti za do 10% pri normalnoj upotrebi, što se ne smatra fabričkim nedostatkom. Proizvođač se svojom garantnom politikom ograđuje od navedene promene, odnosno Vitapur+ i Vitapur+++ garancije ne važe

 Zbog elastičnosti materijala, dimenzije dušeka imaju toleranciju od +/- 2%. Dušek unutar ove tolerancije ne smatra se neispravnim dušekom. Takva odstupanja mogu nastati i nakon dužeg perioda upotrebe. Proizvođač se svojom garantnom politikom ograđuje od navedene promene, odnosno Vitapur+ i Vitapur+++ garancije ne važe

Prilikom upotrebe dušeka od pene, lateksa i hibridnih dušeka vidljive su promene na tkanini (navlaci), što je normalna posledica upotrebe proizvoda i ne utiče na funkcionalnost proizvoda. U slučaju potpune istrošenosti navlake u roku garancije, moguće je naručiti novu samostalnu navlaku. Nakon isteka jemstva (odgovornost za saobraznost, Vitapur+ jemstvo, Vitapur +++ jemstvo) može se naručiti uz naknadu.

U slučaju reklamacije, prodavac zadržava pravo na stručni pregled dušeka i letvica, kako bi se utvrdilo stanje i uzrok predmeta reklamacije.

O nedostacima kao što su nedostaci šavova, eventualne mrlje i druge mrlje koje ne utiču na funkcionalnost dušeka kupac mora pismeno obavestiti prodavca u roku od 30 dana od dana isporuke dušeka

PRAVILA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE PROIZVODA – VAKUMIRANI DUŠECI:

 1. Vitapur-Hitex dušek je upakovan u vakuum za lakši transport i maksimalnu higijenu. Ne koristite oštre predmete prilikom otvaranja da ne biste oštetili tekstil.
 2. Vitapur-Hitek dušek dobija svoj pravi oblik u roku od 4 sata nakon uklanjanja ambalaže, ali je potrebno sačekati najmanje 12 sati pre nego što ga možete potpuno opteretiti. Kada vadite dušek iz pakovanja, nemojte ga uvijati ili savijati. Pena ima svoj karakterističan miris, pa se preporučuje da se proizvod dobro provetri pre upotrebe. Neprijatan miris potpuno nestaje nakon nekoliko dana.
 3. Paket morate otvoriti u roku od 30 dana od prijema dušeka.
 4. Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu sa normalnim klimatskim uslovima relativne vlažnosti između 40% i 60%. Preporučujemo da redovno provetravate prostor u kome se nalazi dušek i da dušek izlažete svežem vazduhu, ali nikako direktnoj sunčevoj svetlosti. Prilikom provetravanja proizvod treba da bude bez posteljine. Na ovaj način izbegavamo zadržavanje vlage u ležištu, što će onemogućiti razvoj buđi.
 5. Preporučljivo je nekoliko puta okrenuti dušek (u pravcu „glava-noga”). Takođe se preporučuje uspravno postavljanje dušeka kako bi se struktura i punjenje optimalno stabilizovali.
 6. Nije preporučljivo »tući« ili usisavati dušek dubokim ili parnim usisivačima.
 7. Dušek nije pogodan za vlažne prostorije. Takođe izbegavajte tečnost i vlagu na dušeku.
 8. Ne preporučujemo mokro čišćenje ili peglanje na tkanini.
 9. Za optimalnu zaštitu dušeka preporučujemo da ga zaštitite Vitapur-Hitex zaštitnim navlakama koje se mogu prati.

 

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju preko telefona 011 3122 842, od ​​ponedeljka do petka od 8 do 16 časova. Možete nam pisati i na mejl adresu: [email protected]

2) 1 godina na naddušeke

3) 5 godina na letvice za krevet

4) 5 godina na svilene, 1 godina na ostale pokrivače

5) 1 godina na jastuke

6) 1 godina na posteljine

7) 2 godine na kofere, 5 godina na Carbon liniju

8) 5 godina na posuđe, 7 godina na Pour&Cook liniju

Proizvođač garantuje kvalitet i besprekoran proizvod u garantnom roku. Ako se kupac pridržava uputstva i prati sva upozorenja, proizvođač garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi. 

Proizvođač garantuje, da u toku garantnog perioda, o svom trošku ispravi neke nedostatke i kvar proizvoda. 

U slučaju greške u proizvodnji, mi ćemo popraviti ili zameniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema zahteva

Garancija ne isključuje prava potrošača, koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke u robi. 

Garancija važi od dana isporuke. 

Garancija važi samo na teritoriji Republike Srbije.

Sa priznavanjem 100% garancije, prekida se garantni rok i novi ne može da počne, već se nastavlja prethodno utvrđeni garantni rok.     

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 30 dana, bez navođenja razloga.

Žalba potrošača uvek mora biti u pismenoj formi. Potrošač će snositi posledice, za eventualno falsifikovanje fakture ili garantnog lista.

Reklamacija se priznaje isključivo uz originalan račun, koji je izdat od strane prodavca pri kupovini proizvoda. 

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56. Zakona o zaštiti potrošača, koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.