.

Trajanje:

 • Vitapur  konkurs traje od 06.06.2024. godine do 31.07.2024. godine do 23:59 časova.

Dobitnici

 • Dobitnici konkursa su na stranici  https://www.vitapur.rs/veliko-vitapur-darivanje

Nagrade:

 • Putovanje u Pariz za 2 osobe 
 • 2x Vitapur Royal dušeka
 • 4x LCD Televizora

Ukupan broj nagrada: 7

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju punoletna fizička lica (iznad 18 godina starosti) sa prebivalištem u zemlji organizatora.

U konkursu ne mogu učestvovati: zaposleni u Vitapur Group-u, druga lica koja direktno učestvuju u organizaciji Vitapur darivanja, kao i čanovi njihove uže porodice (supružnik ili vanbračni partner, roditelji, deca).

Kako učestvovati?

 1. Poseti sajt  https://www.vitapur.rs/veliko-vitapur-darivanje
 2. Odgovori na pitanje

****Koji je vaš omiljeni Vitapur porizvod?***

 

 1. Popuni polja:

Ime i prezime* Ulica i kućni broj* Grad* Poštanski broj* e-mail adresa* broj telefona* Nagradno pitanje*

Napomene:

 • Svaki učesnik može učestvovati u darivanju (konkursu)  samo jednom, odnosno svaki Učesnik može podneti samo jednu prijavu za učešće u toku nagradnog konkursa.

Svaki učesnik davanjem ličnih podataka saglasan je da organizator konkursa koristi lične podatke za namere ovog konkursa kao I za obaveštavanje o novostima, akcijama I ponudama kompanije Vitapur d.o.o. Beograd. Obrađivač ličnih podataka je Vitapur, d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v, Novi Beograd. Učesnik može otkazati saglasnost za obradu ličnih podataka tako što pismenim putem šalje zahtev poštom na adresu Vitapur d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, Beograd ili na e-mail adresu [email protected]. Više o politici obrade ličnih podataka na https://www.vitapur.rs/veliko-vitapur-darivanje

Odabir potrošača koji će dobiti poklone

Od svih Učesnika koji budu ispunjavali uslove za učešće u Nagradnom konkursu, Komisija Organizatora će izabrati 7  pobednika, od kojih će svaki dobiti samo jednu nagradu.

 

Izbor  će se održati dana 01.08.2024. godine. Izbor će se vršiti u registrovanom sedištu organizatora.

Napomena** izbor odabranih koji dobijaju nagradu TV će se vršiti na svake 2 nedelje, i to tako što će seu obzir uzeti sve prijave koje su stigle do dole navedenih datuma :

 • 19.06 ( odabrani će biti dan kasnije tj 20.06 biti objavljeni na sajtu https://www.vitapur.rs/veliko-vitapur-darivanje I kontaktirani
 • 02.07( odabrani će biti dan kasnije tj 03.07 biti objavljeni na sajtu  https://www.vitapur.rs/veliko-vitapur-darivanjeI kontaktirani )
 • 15.07 (odabrani će biti dan kasnije tj 16.07 biti objavljeni na sajtu  https://www.vitapur.rs/veliko-vitapur-darivanje I kontaktirani)
 • 28.07 (odabrani će biti dan kasnije tj 29.07 biti objavljeni na sajtu xxx I kontaktirani)

Za odabir glavnih nagrada će biti uzeti u obzir svi učesnici od početka darivanja 06.06.2024 bez obzira na to da li su več osvojili TV nagradu.

Dodela nagrada

Organizator će obavestiti odabrane o ostvarenom dobitku koristeći lične podatke koje su naveli (tj. e-mail) u prijavi za učešće. 

U slučaju da odabrani ne odgovori na obaveštenje organizatora i/ili Ko-organizatora o osvajanju nagrade u roku od 7 dana od dana obaveštenja i/ili ne želi da preuzme nagradu, odabrani gubi pravo na traženje i preuzimanje nagrade. ( u tom slucaju se izvlaci novi pobednik)