Kupovina na rate

Vitapur vam omogućava kupovinu na do 6 mesečnih rata, bez kamate, čekovima građana.
Plaćanje na rate je moguće za sve kupovine iznad 5.000,00 rsd.

Kod plaćanja na rate, prva rata je uvek gotovinska, prilikom preuzimanja proizvoda.

Plaćanje na rate / čekovima građana

-          Od    100,00  do    5.000,00 rsd                              jednokratno plaćanje
-          Od    5.000,00  do 10.000,00 rsd                            2 mesečne rate
-          Od   10.001,00 do 15.000,00 rsd                            3 mesečne rate
-          Od   15.001,00 do 20.000,00rsd                             4 mesečne rate
-          Od   20.001,00 do 25.000,00 rsd                            5 mesečnih rata
-          Od   25.001,00 pa nadalje                                     6 mesečnih rata

Maksimalan  iznos na čeku je 5.000,00 rsd.

Primeri obračuna plaćanja na rate:

Primer I – paket u iznosu od 7.200,00 / 2 mesečne rate:

  1. Rata      3 600     - gotovina
  2. Rata      3 600    - 15.  sledećeg meseca

Primer II – paket u iznosu od 12.350,00 / 3 mesečne rate:

  1. Rata      4 350     - gotovina
  2. Rata      4 000     - 15. maja
  3. Rata      4 000     - 15. juna

Primer III – paket u iznosu od 17.344,00 / 4 mesečne rate:

  1. Rata      4 444     - gotovina
  2. Rata      4 300     - 15. maja
  3. Rata      4 300      - 15. juna
  4. Rata      4 300      - 15. jula

Ako kupac iznos računa ne želi da deli na jednake rate, prva rata mora biti najveća.

Kupac ima pravo da odabere broj rata, koji ne može biti veći od skalom odredjenih pragova.
Prva rata se isplacuje odmah, isključivo u gotovini.
Čekovi deponovani za odloženo plaćanje idu na realizaciju 15-tog u mesecu.

Tokom prodaje, kupac se odlučuje za broj rata i Operateru mora da izdiktira sledeće podatke kako bi potvrdio kupovinu na rate:
naziv banke, broj tekućeg računa i serijske brojeve čekova.
Kupac je obavezan da popunjene čekove pripremi pre dolaska kurira.

Na čeku je kupac obavezan da upiše:

Prednja strana: iznos i potpis (čekovi ce naknadno popunjavaju shodno skali koja je dogovorena sa kupcem i napisana na računu)
Na poleđinu čeka: OBAVEZNO se  upisuje: puno ime i prezime – čitko, broj lične karte, broj telefona.

U slucaju da ček nije pravilno popunjen, kurir neće moći da isporuči paket ukoliko se neispravan ček ne zameni novcem ili ispravnim čekom.

Za dodatne informacije i pojašnjenja, budite slbodni da nam se obratite preko e-mail adrese: info@vitapur.rs ili brojeva telefona: 011/31-22-842 i 011/63-07-842